⚠️ Výhodné sety 5+2 opět naskladněny

Dotace na úsporu energie

 

V roce 2021 se společnost NORTHMAN OUDOOR s.r.o., která je výrobcem ponožek značky NORTHMAN, rozhodla pro čerpání dotace z fondů evropské unie na realizaci energeticky úsporných opatření.  

NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. se specializuje nejen na výrobu sportovních ponožek na běh, kolo a turistiku, ale také na výrobu profesních ponožek pro armádu, policii a hasiče. K výrobě používá nejmodernější technologie, materiály a design. Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření v areálu společnosti NORTHMAN OUTDOOR s.r.o.“, který je spolufinancován Evropskou unií, je zaměřen na realizaci úsporných opatřeních vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti technologických procesů při výrobě ponožek.

 

 PROČ JE ÚSPORA ENERGIE DŮLEŽITÁ

Společnost NORTHMAN OUDOOR s.r.o. si plně uvědomuje své společenské postavení a dbá na snížení své ekologické zátěže na životní prostředí. Nedílnou součástí naší enviromentální politiky je trvalé snižování naší uhlíkové stopy a v maximální možné míře zefektivňovat naše technologické procesy směřující k trvalé udržitelnosti a uhlíkové neutralitě.

Realizace dotačního programu nám umožňuje, nejen snížit naši uhlíkovou stopu, ale i výrazně eliminovat ekonomický dopad stále rostoucích cen za energie. Díky investicím do moderních výrobních technologií jsme také flexibilnější a efektivnější v reakcích na tržní poptávky.  V budoucnu se chceme ještě více zaměřit na životnost našich výrobků, neboť  jsme si vědomi, že nejekologičtější výrobek je ten , který se nemusí vyrobit.

lyka